10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Thực Vật
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Thực Vật

10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Thực Vật

Tác giả : Mai Vinh – Ngọc Lan

  • Số trang : 181
  • Lượt xem : 141
  • Lượt tải: 14
  • Đã đọc : 44
  • Kích thước : 15.31 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Thực Vật

Cuốn sách “10 vạn câu hỏi vì sao thực vật” của tác giả Mai Vinh – Ngọc Lan sẽ giúp chúng ta giải mã được thế giới thực vật thông qua các câu hỏi “vì sao?”. ‘Vì sao phải hít thở?”, “Vì sao Vịt có thể bơi trên mặt nước?”… Quả thực, những câu hỏi “Vì sao?” đó khiến người lớn chúng ta cũng khó mà trả lời để con trẻ hiểu được.

Danh sách bình luận

Brand Slider