100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 185
  • Kích thước : 11.66 MB
  • Số trang : 317
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 58
  • Số lượt xem : 879
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc 100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 12 trên điện thoại
A. Các kĩ năng làm bài
Chủ đề 1: KỸ NĂNG LÀM BÀI DẠNG BÀI ĐỌC ĐIỂN TỪ
Chủ đề 2: KỸ NĂNG LÀM BÀI TÌM LỖI SAI
Chủ đề 3: KỸ NĂNG LÀM BÀI NGỮ PHÁP
Chủ đề 4: KĨ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC HIỂU
Chủ đề 5: KĨ NĂNG LÀM BÀI VIẾT LẠI CÂU CÙNG NGHĨA VÀ NỐI CÂU
B. Hệ thống kiến thức nền tảng
Chủ đề 1: THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
Chủ đề 2: ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ (INFINITIVE AND GERUND)
Chủ đề 3: CÁC CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG
Chủ đề 4: SO SÁNH (COMPARISONS)
Chủ đề 5: CÂU ĐIỀU KIỆN/ CÂU ƯỚC (CONDITIONAL SENTENCES/ WISH SENTENCES)
Chủ đề 6: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES)
...