Trang chủ
100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 12
100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 12

100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 12

Tác giả : Nguyễn Thị Lệ Mỹ

Số trang : 317

Lượt xem : 145

Lượt tải : 13

Lượt đọc : 32

Kích thước : 11.66 MB

Đăng lúc : 1 tháng trước

Thể loại :

Lớp 12 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc 100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 12 trên điện thoại

A. Các kĩ năng làm bài
Chủ đề 1: KỸ NĂNG LÀM BÀI DẠNG BÀI ĐỌC ĐIỂN TỪ
Chủ đề 2: KỸ NĂNG LÀM BÀI TÌM LỖI SAI
Chủ đề 3: KỸ NĂNG LÀM BÀI NGỮ PHÁP
Chủ đề 4: KĨ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC HIỂU
Chủ đề 5: KĨ NĂNG LÀM BÀI VIẾT LẠI CÂU CÙNG NGHĨA VÀ NỐI CÂU
B. Hệ thống kiến thức nền tảng
Chủ đề 1: THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
Chủ đề 2: ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ (INFINITIVE AND GERUND)
Chủ đề 3: CÁC CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG
Chủ đề 4: SO SÁNH (COMPARISONS)
Chủ đề 5: CÂU ĐIỀU KIỆN/ CÂU ƯỚC (CONDITIONAL SENTENCES/ WISH SENTENCES)
Chủ đề 6: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES)
...

Có thể bạn sẽ thích