100 Đề Thi Thử TN THPT Quốc Gia Theo Định Hướng Đề Tham Khảo Môn Toán Năm Học 2020-2021

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Sưu Tầm
  • Lượt đọc : 764
  • Kích thước : 6.43 MB
  • Số trang : 566
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 332
  • Số lượt xem : 2.642
  • Đọc trên điện thoại :
Tài liệu gồm 566 trang, tuyển tập 100 đề thi thử bám sát cấu trúc đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có đáp án), giúp học sinh ôn tập, hướng đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021.