1000 bài tập lập trình

Bạn có muốn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp? việc đầu tiên bạn cần làm là gì? đó là bạn phải thông thạo thuật toán, vậy muốn thông thạo thuật toán thì làm thế nào? các bạn có thể thử sức với 1000 bài tập này.
Bạn có thể viết bằng ngôn ngữ nào cũng được để giải quyết 1000 bài tập này, cần thời gian và công sức bỏ ra
và tất nhiên cái gì đã bỏ công sức và thời gian thì nó sẽ vô cùng có giá trị về sau này.
Sách không có bài giải chỉ là bài tập để các bạn thử thách với chính mình.
Bạn có thể sử dụng python hoặc c/c++ để giải quyết nó, tuy nhiên có thể sử dụng các ngôn ngữ khác như js, C#...

  • Tác giả: Sưu tầm
  • Số trang: 70
  • Lượt xem: 89
  • Lượt tải: 8
  • Đã đọc: 27
  • Kích thước: 612.39 Kb