16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Thể loại: Giáo dục
  • Lượt đọc : 622
  • Kích thước : 9.62 MB
  • Số trang : 192
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 232
  • Số lượt xem : 2.647
  • Đọc trên điện thoại :
16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức Trường
Gồm 4 phần: Phần 1. Các chuyên đề Đại số. Phần 2. Các chuyên đề Hình học. Phần 3. Một số đề thi vào lớp 10 môn Toán tham khảo. Phần 4. Đáp số và hướng dẫn giải.