19 Tác Phẩm Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Tủ Sách Luyện Thi
  • Lượt đọc : 1.441
  • Kích thước : 1.05 MB
  • Số trang : 71
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 414
  • Số lượt xem : 5.093
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

1 CHUYỆN NGƢỜI CON GÁI NAM XƯƠNG – Nguyễn Dữ 4
2 CHỊ EM THÚY KIỀU – Nguyễn Du 8
3 CẢNH NGÀY XUÂN – Nguyễn Du 10
4 KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH – Nguyễn Du 12
5 ĐỒNG CHÍ – Chính Hữu 14
6 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH – Phạm Tiến Duật 17
7 ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ –Huy Cận 21
8 BẾP LỬA – Bằng Việt 25
9 ÁNH TRĂNG – Nguyễn Duy 30
10 LÀNG – Kim Lân 33
11 LẶNG LẼ SA PA – Nguyễn Thành Long 36
12 CHIẾC LƯỢC NGÀ – Nguyễn Quang Sáng 40
13 MÙA XUÂN NHO NHỎ - Thanh Hải 44
14 VIẾNG LĂNG BÁC – Viễn Phương 49
15 SANG THU – Hữu Thỉnh 53
16 NÓI VỚI CON – Y Phương 57
17 BÊN QUÊ – Nguyễn Minh Châu 61
18 NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI – Lê Minh Khuê 64
19 HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ - Ngô Gia Văn Phái 68