36 Kế dùng Pháo

Tác giả : Công Sỹ
  • Lượt đọc : 352
  • Kích thước : 25.74 MB
  • Số trang : 231
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 219
  • Số lượt xem : 1.457
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc 36 Kế dùng Pháo trên điện thoại
"Lưỡng quổc giao tranh, Hoàng hà phân giới”, hoặc •Hán Sơ tương tranh, Hoàng hà phân giới”, đều nói rõ cờ Tướng là mon đầu mang tính quân sự. Đặc điểm và chiến thuật chiến lược của cờ Tướng, cũng rất giống với tình hình giao chiến

của chiến tranh thời xưa, do đó có cách nói : ”Dụng cờ như dụng binh”.

Trong binh pháp cổ đại có nói: "Chiến tranh không ngại xảo trá”. Mưu lược xảo trá chế địch, không chỉ vận dụng thích hợp ờ lãnh vực đẩu tranh quán sự, mà còn ứng dụng thích hợp trong môn cờ Tướng, vì hai lãnh vực xét ra đeu giống nhau. Do đó, thao lược binh pháp và mưu trí chiến lược của các quăn sự gia, đều được khai thác và ứng dụng vào trong cờ Tướng. Học tập và vận dụng «36 kế” chế địch, là rất có ích đối với nâng cao chiến thuật đánh cờ, giúp các kỳ thả bước thêm một bước mới về kỹ thuật chơi cờ.

Dựa theo nguyên tắc 6 kế bỉnh pháp, chung tôi dẫn giải nó vào trong cờ Tướng; đồng thời kết họp những cuộc cờ điển hình từ thực chiền của các Tượng kỳ đại sư, đề phân tích và trinh bày rõ thêm. Tập hợp thành một bộ sách gồm 4 cuốn i “Cờ Tướng - 36 kế dùng Xa”, «Cờ tướng - 36 kế dùng Ma” “Cờ Tướhg -36 kế dùng Pháo” rà "Cờ Tướng - 36 kế dùng Chốt”
Mong rằng đây là bộ sách rất cần thiết và bổ ích đối với những kỳ hữu vốn say mê môn cờ Tướng.
CHƯƠNG 1s

THẮNG CHIẾN KẾ

Trong dối cuộc, khi nằm ở tình huống chiếm ưu thế, làm thế nào thắng đối thủ hầu như là không có vấn đề gì, thế nhưng qua vô số ván cờ cho thấy: ở trong thế thắng cũng chưa thể quyết định kết quầ thắng cuộc. Dù nầm ở cuộc diện chiếm ưu thế, tiến thối tự như, cũng khó tránh khỏi bị đối thỏ thừa cơ thủ tháng. Cho nên, nằm ở tình huống ưu thế dụng kế như thế nào để giành lấy thắng lợi, là vấn dề trọng yếu không dễ xem thường.

Chương này giới thiệu 6 kế, gồm ; “Mạn thiên quá hải”, “Vi Ngụy cứu Triệu”, “Tá đao sát nhân”, “Sấn hỏa đả kiếp”, “Dĩ dật đãi liao”, "Thanh công kich tây”,

Kế thứ 1: MẠN THIÊN QUÁ HẢI

(lừa trời vượt biển)

“Mạn thiên quá hải” là chỉ về lợi 'dụng nhược điểm chủ quan và lơ là không hoài nghi của đối phương, chọn lấy thủ đoạn thủ thắng khiến đối phương không kịp phòng bị. Đồy là mưu kế dược thực thi trên nguyên tắc "tránh chỗ thực nhằm