360 Động Từ Bất Quy Tắc Và Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh

Tác giả : Trần Minh Đức
  • Lượt đọc : 230
  • Kích thước : 7.89 MB
  • Số trang : 84
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 174
  • Số lượt xem : 1.108
  • Đọc trên điện thoại :
Quyển sách này giúp bạn học 360 động từ bất quy tắc thông dụng đồng thời cũng giới thiệu các dùng các thì tương ứng với 360 động từ đó thông qua ví dụ minh họa cụ thể.
Tài liệu giúp các bạn vừa mới học tiếng anh có thêm kiến thức khi sử dụng các động từ bất quy tắc