40 Bài Toán Tối Ưu Thực Tế

Thể loại: Lớp 12 ;Toán Học
Tác giả : Nguyễn Minh Đức
  • Lượt đọc : 269
  • Kích thước : 3.70 MB
  • Số trang : 30
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 119
  • Số lượt xem : 1.297
  • Đọc trên điện thoại :
Tổng hợp 40 bài toán kèm đáp án chi tiết liên quan tới tối ưu thực tế.
Đây là tài liệu tham khảo cho học sinh khá giỏi, dự thi olympic có tài liệu ôn tập