Trang chủ
50 Năm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam 1956-2009
50 Năm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam 1956-2009

50 Năm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam 1956-2009

Tác giả : Nguyễn Quân

Số trang : 152

Lượt xem : 206

Lượt tải : 12

Lượt đọc : 0

Kích thước : 26.20 MB

Đăng lúc : 3 tháng trước

Thể loại :

Khoa Học – Kỹ Thuật Khoa Học – Kỹ Thuật

Tải xuống (26.20 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc 50 Năm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam 1956-2009 trên điện thoại

Trong khuôn khổ cuốn sách, chúng tôi không thể đề cập được đầy đủ, toàn diện mọi chủ trương chính sách và các mặt hoạt động của Bộ trong suốt chiều dài lịch sử 50 năm mà chỉ nếu lên được những sự kiện chủ yếu nhất có tính đặc trưng nhất. Theo tinh thần đó, cuốn sách được cấu tạo thành 4 phần chính:
Phần thứ nhất: Sơ lược lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển Giới thiệu những nét chung về quá trình hình thành, chức năng và nhiệm vụ qua các giai đoạn:
+ Giai đoạn 1959-1975: Khoa học và công nghệ với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng CNXH.
+ Giai đoạn 1976-1992: Khoa học và công nghệ với quá trình khối phục kinh tế sau chiến tranh và tìm đường đổi mới.
+ Giai đoạn 1993 đến nay: Khoa học và công nghệ với sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Phần thứ hai: Thành tựu nổi bật của 50 năm xây dựng và phát triển. Đây là phần quan trọng nhất nhằm nêu bật được vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
- Phần thứ ba: Lời kết.
- Phần thứ tư là phần tư liệu.
Trên cơ sở tư liệu cuốn sách 45 năm của Bộ đã phát hành năm 2004, các tài liệu lưu trữ hiện có tại Phòng Lưu trữ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban biên tập đã tiến hành thu thập thông tin, phân tích và trình bày với mục đích làm rõ vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Có thể bạn sẽ thích