5000 Hoành phi câu đối Hán Nôm

Tác giả : Trần Lê Sáng
  • Lượt đọc : 11
  • Kích thước : 65.67 MB
  • Số trang : 861
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 150
  • Số lượt xem : 704
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc 5000 Hoành phi câu đối Hán Nôm trên điện thoại
Hoành phi đây là vốn là bức thư họa (tranh chữ), có khi còn gọi là Hoành, là Biển, hoặc gọi là Biển ngạch, Bài biển ; dùng để treo phía trên bình phong ở 2 trong phòng sách, hoặc treo ở nhà mát trong vườn hoa... Về sau, Hoành phi được viết là là ất, được dùng rộng rãi hơn.