Trang chủ
670 bài toán đố - Luyện thi vào lớp đệ thất
670 bài toán đố - Luyện thi vào lớp đệ thất

670 bài toán đố - Luyện thi vào lớp đệ thất

Tác giả : Trịnh Hồng Long

Số trang : 133

Lượt xem : 1.769

Lượt tải : 346

Lượt đọc : 279

Kích thước : 26.34 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Toán Học Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc 670 bài toán đố - Luyện thi vào lớp đệ thất trên điện thoại

Các em học sinh hiểu học,
Các em muốn mau tiến bộ về phương diện học tập, tôi xin nhã ý nhắc nhở và khuyên các em hãy nên : tập trung tư tưởng để suy nghĩ, nghiên cứu, phán đoán và kiên nhẫn. Suy nghĩ đề phát huy lương tri, tức làm cho trí tuệ được mở mang.

– Nghiên cứu dề phát huy lượng năng, tức làm cho khả năng tiến triền.
– Phán đoán đề phát huy sáng kiến, tức làm cho tâm thần thông minh.
– Kiên nhẫn để đạt thành công mỹ mãn

Vậy 670 bài toán đố này với những kinh nghiệm đúc kết của tôi trong thời gian hành nghề sẽ hướng dẫn các em tập luyện theo các tiêu chuẩn nêu trên.

Đề giúp các em vừa nhận thức mau lẹ vừa áp dụng dễ dàng, nến 670 bài toán đó được chia 2 phần :
– Những bài giải mẫu dược chỉ dẫn kỹ lưởng dề các em dễ thu thập luyện
- Những bài thực tập được ghi dáp số dúng dề các em trau luyện

Có thể bạn sẽ thích