Ai là định mệnh của ai

  • Lượt đọc : 93
  • Kích thước : 2.03 MB
  • Số trang : 313
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 48
  • Số lượt xem : 389
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Ai là định mệnh của ai trên điện thoại
Lời tựa
Em đã từng kiêu ngạo cho rằng sau khi từ bỏ anh, em sẽ tìm được người tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng em cũng nhận ra mình đã nhầm.
Dù có cố gắng đến đâu, em cũng không sao tìm được ai tốt hơn anh. Trên thế gian này, anh là người duy nhất, không ai có thể thay thế.