Trang chủ
Âm Nhạc 7 Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo
Âm Nhạc 7 Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo

Âm Nhạc 7 Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Hồ Ngọc Khải – Nguyễn Thị Tố Mai

Số trang : 90

Lượt xem : 972

Lượt tải : 70

Lượt đọc : 0

Kích thước : 21.68 MB

Đăng lúc : 4 tháng trước

Thể loại :

Lớp 7 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Âm Nhạc 7 Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại

LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo viên Âm nhạc 7 – Bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn nhằm hỗ trợ giáo viên những tư liệu tham khảo về nội dung và phương pháp dạy học, cách thiết kế và tổ chức bài học môn Âm nhạc lớp 7 đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

Sách giáo viên Âm nhạc 7 gồm hai phần:

- Phần một: Những vấn đề chung về chương trình, nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 7.

Phần một, sách nêu ra những vấn đề về chương trình môn Âm nhạc cấp Trung học cơ sở; cấu trúc, nội dung và phân phối chương trình theo sách giáo khoa Âm nhạc 7; phương pháp hình thành và phát triển năng lực đặc thù âm nhạc; gợi ý về phương pháp và cách thức tổ chức hoạt động dạy học các nội dung theo sách giáo khoa Âm nhạc 7; gợi ý về đánh giá kết quả học tập âm nhạc.

- Phần hai: Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 7.

Phần hai là những gợi ý hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 7 của tám chủ đề. Mỗi chủ đề là từng bài học được cụ thể hoá bằng những gợi ý xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt, phương pháp và kĩ thuật dạy học, dùng và cách thức tổ chức hành động khi thiết bị dạy học, nội dung và cách thức hoạt động dạy học trên lớp. Tuỳ vào tình hình thực tế, giáo viên có thể tham khảo những hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 7 ở từng chủ đề sao cho sáng tạo, linh hoạt và đạt hiệu quả.

Mong rằng, cuốn sách là hành trang hữu ích giúp các thầy, cô giáo dạy tốt môn Âm nhạc lớp 7 theo tinh thần đổi mới giáo dục.

Trân trọng!

Nhóm tác giả

Có thể bạn sẽ thích