Bắc phái Hồng Gia Quyền
Bắc phái Hồng Gia Quyền

Bắc phái Hồng Gia Quyền

Tác giả : Hồng Lĩnh

  • Số trang : 54
  • Lượt xem : 394
  • Lượt tải: 97
  • Đã đọc : 103
  • Kích thước : 10.51 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Bắc phái Hồng Gia Quyền

Trong quyền THIẾU LÂM VÕ CÔNG TỰ HỌC trước đây chúng tôi đã ghi ra một số thế, phân thế, chiến đấu với địch. Những thế này tạo căn bản cho các bạn tự học và nghiên cứu. Tuy nhiên người luyện tập võ thuật Thiểu làm không phải chỉ đánh theo đòn mà thôi. Phương pháp lập luyện củn vô cùng gian khổ, nghĩa là muốn giỏi, người học vô phải khổ luyện với đầy đủ ý chỉ và nghị lực đến thành công.

Danh sách bình luận

Brand Slider