Bài ca đi học Những bài hát trong chương trình âm nhạc Tiểu học

Thể loại: Âm Nhạc ;Giáo dục
Tác giả : Đào Ngọc Dung
  • Lượt đọc : 626
  • Kích thước : 7.28 MB
  • Số trang : 70
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 161
  • Số lượt xem : 2.842
  • Đọc trên điện thoại :
Bài ca đi học: Những bài hát trong chương trình âm nhạc Tiểu học – Đào Ngọc Dung
Tuyển chọn các bài hát thiếu nhi trong chương trình Tiểu học như: Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 và những bài hát ngoại khóa.