Bài giảng - atlas thực tập giải phẫu bệnh

Tác giả : Nguyễn Sào Trung
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 14.62 MB
  • Số trang : 138
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 51
  • Số lượt xem : 426
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bài giảng - atlas thực tập giải phẫu bệnh trên điện thoại
Tập bài giảng - Atlas thực tập Giải phẫu bệnh được soạn ra nhằm giúp học viên có thể nắm bắt được các mục tiêu thực tập trước khi vào lớp, nhờ vậy có thể tận dụng tối đa thời gian ít ỏi của mỗi buổi thực tập 2 tiết cho việc tìm kiếm và quan sát các mục tiêu này trên tiêu bản. Cuối tập sách này là danh sách tổng kết các mục tiêu thực tập, cũng là đáp án cho 4 dạng câu hỏi của kỳ thi thực tập kết thúc khóa học: Tế bào gì?, Cấu trúc gì?, Hiện tượng gì?, Chất gì?. Các hình ảnh đại thể trong tập sách đã được chọn lọc để cho thấy những tính chất tương đối đặc trưng của tổn thương, học viên cần ghi nhớ để trả lời cho dạng câu hỏi thứ năm, Hình ảnh bệnh lý gì?.