Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Văn Như Cương
  • Lượt đọc : 446
  • Kích thước : 7.03 MB
  • Số trang : 242
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 223
  • Số lượt xem : 1.954
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12 Nâng Cao được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm ba phần :Khối đa diện ;Mặt nón , mặt trụ , mặt cầu ;Phương pháp tọa độ trong không gian …

Thuộc bộ sách