Bài tập Hoá Học 10 - Cánh Diều

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Thành Huế
  • Lượt đọc : 795
  • Kích thước : 10.46 MB
  • Số trang : 98
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 793
  • Số lượt xem : 5.075
  • Đọc trên điện thoại :
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Bài 1 : Nhập môn Hoá Học
Bài 2: Thành phần của nguyên tử
Bài 3: Nguyên tố hoá học
Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử
Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron
Bài 6: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Bài 7: Xu hướng biển đổi một số tinh chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm
Bài 8: Định luật tuần hoàn ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Bài 9 : Quy tắc octet
Bài 10: Liên kết ion
...
Bài 15: Ý nghĩa và cách tỉnh biến thiên enthalpy phản ứng hoá học
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI