Trang chủ
Bài tập Hoá Học 10 - Cánh Diều
Bài tập Hoá Học 10 - Cánh Diều
Bài tập Hoá Học 10 - Cánh Diều

Bài tập Hoá Học 10 - Cánh Diều

Tác giả : Trần Thành Huế

Số trang : 98

Lượt xem : 2.262

Lượt tải : 413

Lượt đọc : 280

Kích thước : 10.46 MB

Đăng lúc : 6 tháng trước

Thể loại :

Lớp 10 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Bài tập Hoá Học 10 - Cánh Diều trên điện thoại

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Bài 1 : Nhập môn Hoá Học
Bài 2: Thành phần của nguyên tử
Bài 3: Nguyên tố hoá học
Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử
Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron
Bài 6: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Bài 7: Xu hướng biển đổi một số tinh chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm
Bài 8: Định luật tuần hoàn ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Bài 9 : Quy tắc octet
Bài 10: Liên kết ion
...
Bài 15: Ý nghĩa và cách tỉnh biến thiên enthalpy phản ứng hoá học
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Có thể bạn sẽ thích