Trang chủ
Bài tập hoá hữu cơ
Bài tập hoá hữu cơ
Bài tập hoá hữu cơ
Bài tập hoá hữu cơ
Bài tập hoá hữu cơ

Bài tập hoá hữu cơ

Tác giả : Phan Thanh Sơn Nam

Số trang : 619

Lượt xem : 207

Lượt tải : 20

Lượt đọc : 64

Kích thước : 7.37 MB

Đăng lúc : 2 tháng trước

Thể loại :

Hoá Học Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Đọc trên điện thoại

Đọc Bài tập hoá hữu cơ trên điện thoại

Phần I: BÀI TẬP
Chương 1 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ
Chương 2 Các hợp chất hydrocarbon no
Chương 3 Các hợp chất hydrocarbon không no
Chương 4 Các hợp chất hydrocarbon thơm
Chương 5 Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium
Chương 6 Các hợp chất alcohol và hợp chất phenol
Chương 7 Các hợp chất carbonyl
Chương 8 Các hợp chất carboxylic acid
Chương 9 Các hợp chất amine – diazonium
Phần II: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Chương 1 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ
Chương 2 Các hợp chất hydrocarbon no
Chương 3 Các hợp chất hydrocarbon không no
Chương 4 Các hợp chất hydrocarbon thơm
Chương 5 Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium
Chương 6 Các hợp chất alcohol và hợp chất phenol
Chương 7 Các hợp chất carbonyl
Chương 8 Các hợp chất carboxylic acid
Chương 9 Các hợp chất amine – diazonium
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Có thể bạn sẽ thích