Bài Tập Lịch Sử 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Lịch Sử
Tác giả : Phạm Hồng Tung
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 15.38 MB
  • Số trang : 122
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.173
  • Số lượt xem : 5.565
  • Đọc trên điện thoại :
Bài tập Lịch sử 10 được biên soạn bám sát nội dung SGK Lịch sử 10 – bộ Kết nối

tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hệ thống câu hỏi và bài tập nhằm mục đích giúp các em luyện tập, củng cố những kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong quá trình học tập trên lớp, cũng như vận dụng vào cuộc sống hiện tại.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

PHẦN MỘT CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Gồm nhiều dạng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm, tự luận, được thiết kế theo các mức độ nhận thức khác nhau (biết, hiểu, vận dụng). Các dạng câu hỏi, bài tập này nhằm giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng môn Lịch sử (làm việc với tư liệu, dữ kiện lịch sử, trinh bày, giải thích, phân tích, suy luận, đánh giá, vận dụng.... ), từ đó góp phần hình thành các năng lực chung cũng như năng lực đặc thù của môn học ở học sinh (tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức lịch sử vào cuộc sống).

PHẦN HAI: ĐÁP ÁN (đối với câu hỏi trắc nghiệm) VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI, BÀI TẬP (đối với dạng tự luận)

Các tác giả hi vọng cuốn Bài tập Lịch sử 10 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ hỗ trợ tốt cho các em trong quá trình học tập môn học và có hứng thú khi tìm hiểu, khám phá tri thức lịch sử. Nội dung sách khó tránh khỏi những sai sót, hạn chế nhất định, rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh và các em học sinh.