Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lí 6 Phần Địa Lí – Chân Trời Sáng Tạo
Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lí 6 Phần Địa Lí – Chân Trời Sáng Tạo

Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lí 6 Phần Địa Lí – Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Nguyễn Kim Hồng

  • Số trang : 77
  • Lượt xem : 45
  • Lượt tải: 4
  • Đã đọc : 20
  • Kích thước : 11.78 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lí 6 Phần Địa Lí – Chân Trời Sáng Tạo

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến,

Cuốn sách Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 (phần Địa lí) (bộ sách Chân trời sáng tạo) sẽ giúp các em tiếp nhận và vận dụng kiến thức của sách giáo khoa vào thực tiễn.

Để các em tiện theo dõi và học tập, các bài tập được trình bày theo thứ tự các bài trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 (phần Địa II). Cuốn sách bao gồm các bài tập ôn luyện dưới nhiều dạng: trắc nghiệm, điền khuyết, vẽ sơ đồ, biểu đồ,...; những bài tập tình huống vận dụng, liên hệ thực tiễn để các em thể hiện khả năng vận dụng sáng tạo trong cuộc sống. Sách bài tập có hình ảnh đi kèm, tuy nhiên, để hoàn thành một số bài tập, các em sẽ cần dùng nội dung và kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6.

Cuốn sách này sẽ góp phần giúp các em hoàn thành việc học tập và hình thành năng lực địa lí ở trường phổ thông. Chúc các em học tốt.

Các tác giả

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ Sách Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Xem chi tiết

Brand Slider