Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án)

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Bùi Văn Vinh
  • Lượt đọc : 799
  • Kích thước : 54.29 MB
  • Số trang : 237
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 364
  • Số lượt xem : 3.524
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Bài tập tiếng anh 8” của tác giả Bùi Văn Vinh – Dương Thị Hồng Điệp (Có đáp án) được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục & Đào tạo, nhằm giúp các em học sinh lớp 8 nâng cao phương pháp làm bài, mở rộng vốn từ vựng và nắm vựng cấu trúc ngữ pháp.

Cuốn sách được chia thành các đơn vị học bài, trong đó mỗi đơn vị học bài có cấy trúc 3 phần như sau:

PART 1: GRAMMAR REVIEW

PART 2: EXERCISES

A. PHONETICS
B. VOCABULARY AND GRAMMAR
C. READING
D. WRITING
PART 3: TEST YOURSELF