Bài Tập Vật Lí 7

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Đức Thâm
  • Lượt đọc : 2.397
  • Kích thước : 2.24 MB
  • Số trang : 94
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 954
  • Số lượt xem : 7.559
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.Sách gồm 3 chương:Quang học,Âm học và Điện học.Sách cung cấp đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật với 30 bài học.

Mục lục Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 7 :

CHƯƠNG I. QUANG HỌC
Bài 1. Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng
Bài 2. Sự truyền ánh sáng
Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng
Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
Bài 7. Gương cầu lồi
Bài 8. Gương cầu lõm
Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học
CHƯƠNG II. ÂM HỌC
Bài 10. Nguồn âm
Bài 11. Độ cao của âm
Bài 12. Độ to của âm
Bài 13. Môi trường truyền âm
Bài 14. Phản xạ âm – Tiếng vang
Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn
Bài 16. Tổng kết chương 2 : Âm học
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC
Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát
Bài 18. Hai loại điện tích
Bài 19. Dòng điện – Nguồn điện
Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại
Bài 21. Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện
Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện
Bài 24. Cường độ dòng điện
Bài 25. Hiệu điện thế
Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện
Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song
Bài 29. An toàn khi sử dụng điện
Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

Thuộc bộ sách