Bản chất thật sự của cách học tiếng anh thần kỳ

EBOOK NÀY LÀ NƠI TỔNG HỢP TOÀN BỘ BẰNG CHỨNG VỀ BẢN CHẤT ĐẰNG SAU CỦA KHÓA HỌC LÀM GIÀU VIP ( THINK BIG AND LIVE BIG), CÁCH HỌC TIẾNG ANH THẦN KỲ CỦA PHAN NGỌC QUỐC.
ĐỒNG THỜI EBOOK NÀY TỔNG HỢP CÁC FEEDBACK CỦA NHỮNG TRỢ GIẢNG VÀ HỌC VIÊN ĐÃ TỪNG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC CHO PHAN NGỌC QUỐC.
Sau quá trình học tập và làm việc 1- 4 năm rất nhiều trợ giảng và học viên đ~ nhận ra bản chất lừa dối trong khóa học online và bản chất con người thật của Phan Ngọc Quốc. Họ đ~ tập hợp lại và cùng cất tiếng nói, đứng lên đấu tranh để diệt trừ cái ác và sự lừa dối mà họ đ~ nếm trải trong suốt thời gian dài.
Ebook n{y ra đời một cách ngẫu nhiên bằng chính lý trí và cảm xúc thật của họ, muốn lan truyền cho cộng đồng và những người sau này không trở thành nạn nhân tiếp theo bị LỪA GẠT bởi PHAN NGỌC QUỐC nên cách viết v{ văn phong sẽ không theo một lề lối nào hết toàn bộ là freestyle.
Ngoài Ebook, bạn có để truy cập vào 2 đường link n{y để biết thêm thông tin cần thiết: Page: Sự Thật về Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ Và Phan Ngọc Quốc https://www.facebook.com/suthatvecachhoctienganhthankyvaphanngocquoc/
( Nơi phơi b{y tất cả những sự thật kinh hoàng )

  • Tác giả: Phan Ngọc Quốc
  • Số trang: 167
  • Lượt xem: 43
  • Lượt tải: 1
  • Đã đọc: 3
  • Kích thước: 2.13 Mb