Bàn Chuyện Nhân Lực 2
Bàn Chuyện Nhân Lực 2

Bàn Chuyện Nhân Lực 2

Tác giả : Nhiều tác giả

  • Số trang : 326
  • Lượt xem : 284
  • Lượt tải: 92
  • Đã đọc : 37
  • Kích thước : 3.15 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Bàn Chuyện Nhân Lực 2

Bàn Chuyện Nhân Lực 2 là một ấn phẩm tập hợp các bài viết của đội ngũ chuyên gia công tác tại Le&Associate. Công ty Le & Associates (L&A) là một công ty cung cấp giải pháp nhân sự có 12 năm kinh nghiệm. Cụ thể, công ty cung cấp các dịch vụ nhân sự bao gồm tư vấn chiến lược doanh nghiệp, tư vấn vốn nhân lực, thuê ngoài nhân lực, tuyển dụng quản trị viên, đào tạo và phát triển.

Cuốn sách với hàng loạt các giải pháp hữu hiệu này sẽ hướng dẫn bạn cách thức giải quyết toàn bộ những rắc rối – và thậm chí là cả những vấn đề nghiêm trọng nhất – của nhân viên.. Cuốn sách đồng thời cũng sẽ giúp bạn giao tiếp với nhân viên bằng sự tôn trọng, và hiểu được rằng trong giao tiếp, điều quan trọng không phải chỉ là nói gì mà còn là nói như thế nào.

Danh sách bình luận

Brand Slider