Bất Đẳng Thức Và Các Ứng Dụng

Thể loại: Toán Học ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 558
  • Kích thước : 1.72 MB
  • Số trang : 47
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 394
  • Số lượt xem : 1.935
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bất Đẳng Thức Và Các Ứng Dụng trên điện thoại
Cuốn ebook "Bất Đẳng Thức Và Các Ứng Dụng" của tác giả Nguyễn Phúc Tăng - Lê Việt Hưng tuyển chọn các bài bất đẳng thức hay giúp các em làm chủ các dạng toán loại này.