Bắt lấy người đàn ông lạnh lùng
Bắt lấy người đàn ông lạnh lùng

Bắt lấy người đàn ông lạnh lùng

Tác giả : Chử Nguyệt

  • Số trang : 111
  • Lượt xem : 164
  • Lượt tải: 3
  • Đã đọc : 53
  • Kích thước : 640.58 Kb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Bắt lấy người đàn ông lạnh lùng

Trời ạ! Cô cũng chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi!
Công ty lại vì quan tâm đến an toàn của cô
Tìm đến nhân viên của tập đoàn bảo vệ nổi tiếng để bảo vệ cô
Nhưng có phải sai sót ở đâu không?
Thật không ngờ, người tập đoàn này phái đến bảo vệ cô lại là CEO Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn cô luôn luôn dịu dàng,
Hại cô, hại cho cô phải miên man suy nghĩ rồi...
Cô gái nhỏ hay quên này!
Nhìn cô thì đến tám phần là đã quên hắn rồi!
Nhớ lại lúc đó hắn đối với cô nhất kiến chung tình, hai người lại hẹn
không gặp lại,
Không nghĩ đến sau nhiều năm như vậy,
Hắn lại muốn được nhận bảo vệ cho cô
Lần này hắn phải lấy danh nghĩa người bảo vệ cho cô
Để làm cho cô mãi mãi cũng không thể quên hắn được....

Danh sách bình luận

Brand Slider