Bẻ em không thương lượng

Lại có người ở dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn thiếu nữ đàng hoàng, Mà thiếu nữ là muội muội hắn,
Ghê tởm hơn chính là còn muốn đùa giỡn trước mặt hắn,
Xem hắn là trang trí!
Chờ chút, tiểu tử cao gầy này sao càng xem càng giống người nữ a! Hoa bách hợp? Hoa bách hợp không phải là loại hoa sao?
Hình dung như thế nào nâng người đến!
Bất quá cô nàng này thật đúng là đúng vị của hắn a,
Càng đừng nói lần say rượu mất lý trí kia,
Cảm giác kia quả thực chính là sướng như vũ trụ nổ lớn a!
Bất kể nàng là dã hoa bách hợp hay là nước hoa hoa bách hợp, Hắn đều muốn định rồi!
Cô nàng, ngoan ngoãn tiếp chiêu a!

  • Tác giả: Tuyết Mặc
  • Số trang: 177
  • Lượt xem: 26
  • Lượt tải: 0
  • Đã đọc: 3
  • Kích thước: 1010.67 Kb