Biểu tượng ngôn ngữ trong ca từ của Trịnh Công Sơn

Tác giả : Bích Hạnh
  • Lượt đọc : 281
  • Kích thước : 1.93 MB
  • Số trang : 295
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 147
  • Số lượt xem : 2.223
  • Đọc trên điện thoại :
Với quan điểm, biểu tượng là vấn đề trung tâm của ngôn ngữ nghệ thuật. Quyển sách trình bày nghiên cứu về hệ thống biểu tượng ngôn ngữ trong ca từ của Trịnh Công Sơn, bao gồm nhóm có chất liệu trực quan, không có chất liệu trực quan và chuyển hóa giữa trực quan và phi trực quan. Quá trình giải mã này được xem như là chiếc chìa khóa giúp người đọc đi sâu vào thế giới tâm hồn của người nghệ sĩ tài hoa.