Bộ Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thu Huyền
  • Lượt đọc : 207
  • Kích thước : 8.17 MB
  • Số trang : 274
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 38
  • Số lượt xem : 974
  • Đọc trên điện thoại :
Để hoàn thiện cuốn sách “Bộ đề thi – thi thử môn tiếng Anh" chúng tôi đã tập hợp một số đề thi thử mới nhất của năm nay, để các bạn học sinh tự thử sức mình trước khi bước vào kỳ thi chính thức.
Cuốn sách này sử dụng các nguồn tài liệu của các trường THPT:
1. TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
2. TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - THANH OAI
3. TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ
4. TRƯỜNG THPT LÊ HỎNG PHONG - BỈM SƠN
5. TRƯỜNG THPT CỬA LÒ - NGHỆ AN
Và một số nguồn tài liệu khác.