Bong bóng trên trời
Bong bóng trên trời

Bong bóng trên trời

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

  • Số trang : 152
  • Lượt xem : 293
  • Lượt tải: 65
  • Đã đọc : 109
  • Kích thước : 932.99 Kb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Bong bóng trên trời

Vì hoàn cảnh, Thường phải giúp mẹ bằng nghề bán kẹo kéo ngoài giờ học và làm quen với cuộc sống trên đường phố. Ở đó cậu đánh bạn với những người nghèo và hiểu thêm nhiều điều không có trong sáchvà nhà trường.

Cô bé bán bong bóng Tài Khôn hồn nhiên và nhiều ước mơ cũng thường giúp đỡ Thường thoát khỏi mặc cảm nhà nghèo và sống tự tin.

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Tuyển chọn truyện Nguyễn Nhật Ánh

Xem chi tiết

Brand Slider