Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời - Triết lí Kaizen

Tác giả : Robert Maurer
  • Lượt đọc : 12
  • Kích thước : 35.97 MB
  • Số trang : 184
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 389
  • Số lượt xem : 2.018
  • Đọc trên điện thoại :
Lời tựa
Bước đi nhỏ
Chương 1. Tại sao lý thuyết Kaizen lại thuyết phục
Chương 2. Đưa những câu hỏi nhỏ
Chương 3. Đề ra những suy nghĩ nhỏ
Chương 4. Tạo những hành động nhỏ
Chương 5. Giải quyết những vấn đề nhỏ
Chương 6. Ban tặng những phần thưởng nhỏ
Chương 7. Khám phá những khoảnh khắc nhỏ
Chương 8. Triết lý Kaizen về cuộc đời
Lời cảm ơn
Về tác giả cuốn sách