Buổi chiều Windows
Buổi chiều Windows

Buổi chiều Windows

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

  • Số trang : 126
  • Lượt xem : 371
  • Lượt tải: 70
  • Đã đọc : 148
  • Kích thước : 762.26 Kb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Buổi chiều Windows

Buổi chiều Windows là một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sáng tác năm 1995, vào thời kỳ máy vi tính và hệ điệu hành Windows bắt đầu phổ biến ở Việt Nam. Cùng với Nữ sinh và Bồ câu không đưa thư là tác phẩm nằm trong bộ truyện mà tác giả viết riêng về bộ ba Xuyến, Thục, Cúc Hương.

Nhân vật: bộ ba Xuyến, Cúc Hương và Thục

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Tuyển chọn truyện Nguyễn Nhật Ánh

Xem chi tiết

Brand Slider