Các bài thực hành linux

Bao gồm 12 bài giúp bạn thành thục linux một cách nhanh nhất
Ví dụ như các thiết lập hệ thống trên linux

  • Tác giả: Sưu tầm
  • Số trang: 47
  • Lượt xem: 47
  • Lượt tải: 0
  • Đã đọc: 4
  • Kích thước: 770.31 Kb