Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Đại Số 10
Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Đại Số 10

Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Đại Số 10

Tác giả : Nguyễn Hữu Ngọc

  • Số trang : 272
  • Lượt xem : 693
  • Lượt tải: 96
  • Đã đọc : 265
  • Kích thước : 21.7 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Đại Số 10

Cuốn sách "Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Đại Số 10" tuyển tập các dạng toán phương pháp giải Đại số 10 (Tự luận và trắc nghiệm) được biên soạn theo chương trình Toán 10 cơ bản và nâng cao, sách do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Nội dung sách gồm 6 chương với các các phần sau:

Chương 1. Mệnh đề – Tập hợp

Bài 1. Mệnh đề

Bài 2. Tập hợp

Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương 3. Phương trình và hệ phương trình

Bài 1. Phương trình bậc nhất

Bài 2. Phương trình bậc hai

Chương 4. Bất đẳng thức và bất phương trình

Bài 1. Bất đẳng thức

Bài 2. Bất phương trình

Chương V. Thống kê

Chương VI. Góc lượng giác và công thức lượng giác

Bài 1. Góc và cung lượng giác – Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác

Bài 2. Công thức lượng giác

Danh sách bình luận

Brand Slider