Các Giống Ngô Mới Và Kỹ Thuật Trồng
Các Giống Ngô Mới Và Kỹ Thuật Trồng

Các Giống Ngô Mới Và Kỹ Thuật Trồng

Tác giả : Lê Đức Nam Anh

  • Số trang : 189
  • Lượt xem : 79
  • Lượt tải: 4
  • Đã đọc : 15
  • Kích thước : 4.52 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Các Giống Ngô Mới Và Kỹ Thuật Trồng

Cuốn sách "Các Giống Ngô Mới Và Kỹ Thuật Trồng" của tác giả Lê Đức Nam Anh biên soạn giúp các bà con nông dân cập nhật các kiến thức mới về việc chọn các giống ngô mới và áp dụng các kỹ thuật trồng sao cho đạt hiệu quả kinh tế cao nhất về cả sản lượng, chất lượng.

Danh sách bình luận

Brand Slider