Các kỹ Năng Yoga Dành Cho Nhà Trị Liệu
Các kỹ Năng Yoga Dành Cho Nhà Trị Liệu

Các kỹ Năng Yoga Dành Cho Nhà Trị Liệu

Tác giả : Amy Weintraub

  • Số trang : 268
  • Lượt xem : 178
  • Lượt tải: 42
  • Đã đọc : 26
  • Kích thước : 28.94 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Các kỹ Năng Yoga Dành Cho Nhà Trị Liệu

Cuốn sách "Các kỹ Năng Yoga Dành Cho Nhà Trị Liệu" hướng dẫn dễ áp dụng cho các nhà trị liệu và cho tất cả mọi người, bao gồm những bài tập đơn giản như tập thở, thiền định, những tư thế của bàn tay gọi là thủ ấn (mudra) và những âm thanh hoặc lời chú (mantra) được phối hợp để thư giãn và giải thoát.

Danh sách bình luận

Brand Slider