Các Văn Bản Chỉ Đạo, Hướng Dẫn Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2021-2026

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 114
  • Kích thước : 3.84 MB
  • Số trang : 450
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 14
  • Số lượt xem : 331
  • Đọc trên điện thoại :
Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội đã quyết nghị ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành thành công, đúng pháp luật, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhằm giúp cán bộ, công chức làm công tác tổ chức, phục vụ cuộc bầu cử và Nhân dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, áp dụng, triển khai thi hành pháp luật về bầu cử và các quy định hướng dẫn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỷ 2021-2026.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 02 năm 2021
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Sách liên quan