Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay - Từ Big Bang Đến Giác Ngộ

  • Lượt đọc : 509
  • Kích thước : 1.62 MB
  • Số trang : 317
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 489
  • Số lượt xem : 3.213
  • Đọc trên điện thoại :
TÁC GIẢ
Ông Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Ðại học Virginia Hoa kỳ ngành Vật lý thiên thể (Astrophysique), cũng là một người theo đạo Phật. Với hai tác phẩm khoa học làLa Mélodie secrètevàLe Chaos et l'Harmonie(nxb Fayard 1988 và 1998) ông là một tác giả nổi danh.

Ông Matthieu Ricard, Tiến sĩ Sinh học (Biologie), ngườì Pháp. Sau nhiều năm làm việc về Di truyền học tại Institut Pasteur, Paris, ông đã để tâm nghiên cứu Phật giáo và quyết định thoát tục, trở thành một tu sĩ Phật giáo. Ông hiện tu tập tại một thiền viện ở Schechen, gần Katmandou, Népal. Ông cũng là một tác giả nổi tiếng tại Pháp với tác phẩmLe Moine et le philosophe (Matthieu Ricard/Jean-François Revel , nxb NiL 1997) và nhiều tác phẩm khác.

Giới thiệu:
Cuộc nói chuyện giữa hai nhà khoa học.
-Một là nhà Vật lý thiên văn vốn là phật tử, người mong muốn đem những hiểu biết khoa học của bản thân đối chiếu với những nguồn gốc triết học về sự sống theo quan niệm nhà Phật.
-Một là nhà khoa học phương Tây trở thành nhà sư, người mà những quan niệm cá nhân đã kích thích ông so sánh hai con đường nhận thức hiện thực khách quan đó.
Họ nói chuyện với nhau không phải theo kiểu tranh luận đối đáp mà cùng bổ khuyết cho nhau để xây dựng cái nhìn nhân văn về khoa học tự nhiên, mượn tinh thần đạo Phật để hạn chế cái ác của nền khao học kỹ thuật đang phát triển đến tột bậc, có nguy cơ hủy diệt cả cuộc sống và nền văn minh con người.