Can Chi Thông Luận

Thể loại: Tử Vi – Phong Thủy
Tác giả : Nguyễn Ngọc Hải
  • Lượt đọc : 720
  • Kích thước : 7.41 MB
  • Số trang : 352
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 717
  • Số lượt xem : 3.582
  • Đọc trên điện thoại :
Can và Chi là hai khái niệm cổ của văn hóa Trung Quốc , trai qua mấy nghìn năm lịch sử , chúng tồn tại và làm tốn khá nhiều giấy mực của các học giả , và từ khi xuất hiện nó đã tác động đến khác nhiều phương diện của cuộc sống như lịch sử , chính trị , xã hội và quân sự.