Cấu Trúc Đại Số

Thể loại: Toán Học
Tác giả : Đậu Thế Cấp
  • Lượt đọc : 346
  • Kích thước : 1.88 MB
  • Số trang : 114
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 127
  • Số lượt xem : 1.943
  • Đọc trên điện thoại :
Quyển sách này được biên soạn trên cơ sở bài giảng Cấu trúc đại số của tác giả tại khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Cấu trúc đại số (phần cơ bản của Đại số đại cương) là một môn học quan trọng của sinh viên khoa Toán các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm và Cao đẳng Sư phạm.
Môn học Cấu trúc đại số giúp chúng ta hiểu biết lí thuyết tổng quát về phép toán, biết được rằng số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, v.v... cùng với các phép toán trên chúng chỉ là các mô hình của những cấu trúc đại số tổng quát. Vì II do trên, cấu trúc đại số cũng là một môn học quan trọng của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Hơn nữa do đặc điểm của chương trình đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học, trong sách còn đề cập đến một vài vấn đề của cấu trúc thứ tự.
Sách gồm bốn chương :
1. Phép toán đại số và nửa nhóm.
2. Nhóm.
3. Vành và trường.
4. Một số loại vành đặc biệt.
Cuối mỗi chương của sách có một số bài tập chọn lọc.