Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Tác giả : Hoàng Nghĩa Tý
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 16.32 MB
  • Số trang : 267
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 132
  • Số lượt xem : 1.034
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" này được xuất bản lần đầu năm 2006, do Nhà xuất bản Xây dựng ấn hành. Từ đó đến nay thời lượng cũng như kết cấu môn học đã có nhiều thay đổi. Ở Trường Đại học Xây dựng từ năm 2009 môn "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" đã được tách thành hai học phần là "Nhập môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" và "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán nâng cao" với mỗi học phần có 2 tín chỉ. Lý do là vì trong Khoa Công nghệ thông tin có nhiều chuyên ngành khác nhau, có chuyên ngành chỉ cần học một học phần, có chuyên ngành cần phải học cả hai học phần.
Để đáp ứng sự thay đổi trên, trong mấy năm qua tác giả đã biên soạn lại đề cương chi tiết cho từng học phần và nội dung chương mục tương ứng, đã viết lại một số chương trình cho một số thuật toán, trình bày lại một số sơ đồ thuật toán (hoán vị ma trận thưa, danh sách liên kết, sắp xếp theo kiểu chèn..), viết thêm một số nội dung cho học phần Cấu trúc dữ liệu và thuật toán nâng cao (kiến thức nâng cao về con trỏ, đệ quy, duyệt cây nhị phân, file mã, file text, danh sách liên kết, danh sách liên kết vòng và liên kết đôi ...).
Với thời lượng 2 tín chỉ, nội dung học phần "Nhập môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" sẽ được trình bày ở chương 1, chương 2, các mục 3.1, 3.2, 3.3 của chương 3, riêng các mục 3.3 đến 3.8 chỉ dừng ở các kiến thức cơ bản, chương 4, chương 5, chương 7 (mục 7.1, 7.2,73), chương 8 (mục 8.1, 8.2).
Với thời lượng 2 tín chỉ, nội dung học phần "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán nâng cao" sẽ ở phần mở rộng, nâng cao trong các mục 3.3 đến 3.8 của chương 3, chương 6, chương 7 (mục 74, 75), chương 8 (mục 8.3), chương 9.
Ngoài những phần lý thuyết và chương trình ví dụ, trong tài liệu còn giới thiệu một số chương trình tổng hợp, giúp cho bạn đọc tìm hiểu sâu hơn các thuật toán đã trình bày. Đây thực chất là một số kết quả của nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin cũng như hướng dẫn sinh viên của tác giả: chương trình quản lý tiền lương được soạn lại trên cơ sở phần mềm tính lương cho Phòng Tài vụ trường ĐHXD những năm 1990, chương trình sơ đồ mạng được viết từ những năm 1980-1981 chạy trên máy tính Minsk-32, chương trình quy hoạch động là diễn giải thuật toán của đề tài "Thiết kế tối ưu kết cấu mặt đường mềm nhiều lớp" được tiến hành một cách nung nấu kiên trì trong những năm 1975-1977, chương trình quản lý thi trắc nghiệm là một phần của đề tài "Xây dựng Ngân hàng đề thi và phần mềm phục vụ thi trắc nghiệm môn Tin học đại cương" năm 2001.