Trang chủ
Chơn Lý Đạo
Chơn Lý Đạo
Chơn Lý Đạo
Chơn Lý Đạo
Chơn Lý Đạo

Chơn Lý Đạo

Tác giả : Sưu tầm

Số trang : 543

Lượt xem : 62

Lượt tải : 6

Lượt đọc : 5

Kích thước : 1.65 MB

Thể loại :

Tôn Giáo – Tâm Linh Tôn Giáo – Tâm Linh

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Chơn Lý Đạo trên điện thoại

Thuyết Pháp, Giảng Lý Kinh, Viết Sách Giáo Lý Nhà Phật Hoặc In Kinh Sách Đem Phát Cho Bá Tánh Xem, Để Họ Được Giác Ngộ. Được Như Thế Công Đức Vô Lượng, Đó Gọi Là Pháp Thí. Nếu Không Đủ Điều Kiện Làm Những Việc Ấy, Thì Thỉnh Một Mớ Kinh Và Chịu Khó Đem Đến Từng Nhà Cho Mượn Đọc, Rồi Sau Góp Lại Lần Lượt Cho Người Khác Mượn Nữa, Hoặc Đọc Cho Kẻ Khác Nghe Nhất Là Những Người Không Biết Chữ Nghe, Cũng Được Công Đức Vô Biên, Đó Gọi Là Pháp Thí.
Chính Đức Phật Đã Dạy: “Trong Các Sự Bố Thí, Chỉ Duy Có Pháp Thí Là Công Đức Lớn Nhứt, Không Có Công Đức Nào Sánh Bằng”.
BÍ PHÁP DÂNG TAM BỬU
Hoa Tượng Trưng TINH: Là Xác Thân Phàm, Là Đệ Nhứt Xác Thân, Bằng Xương Bằng Thịt Do Cha Mẹ Phàm Trần Tạo Nên.
Rượu Tượng Trưng KHÍ: Xác Thân Thiêng Liêng, Là Đệ Nhị Xác Thân, Là Chơn Thần, Do Đức Phật Mẫu Tạo Ra Và Ban Cho.
Trà Tượng Trưng THẦN: Là Chơn Linh, Linh Hồn, Điểm Linh Quang Do Đức Chí Tôn Chiết Ra Từ Khối Đại Linh Quang Của Ngài Để
Ban Cho Mỗi Người.
Khi Chúng Ta Cúng Đức Chí Tôn Và Đức Phật Mẫu, Chúng Ta Dâng Hoa, Rượu, Trà, Với Lời Cầu Nguyện: “Con Xin Dâng Cả Thể Xác, Chơn Thần Và Linh Hồn Của Con Cho Đức Chí Tôn Và Đức Phật Mẫu Tùy Phương Sử Dụng.” Trong Lúc Trì Niệm Hồng Danh Thì
Quí Vị Hướng Về (Hay Trụ) Tại Đỉnh Đầu. Làm Như Thế Lâu Ngày Sẽ Tạo Thành Một Thói Quen Hay Lực Mạnh Khiến Cho Luồng Điển (Sanh Lực) Hướng Thượng Đi Lên Và Dần Dần Mở Bộ Đầu. Nghiệp Càng Nhẹ Thì Càng Dễ Mở. Do Đó Ăn Uống Chay Lạt, Giữ Gìn Tâm Hồn Thanh Tịnh Sẽ Giúp Cho Việc Khai Mở Bộ Đầu Thêm Dễ Dàng.
TU Đi Một Vốn Mười Lời, Nhà Băng Thượng Giới CHA Trời Dành Cho.
Phật Bà Quan Âm.

Có thể bạn sẽ thích