Chữ nhẫn của người Trung Hoa

Tác giả : Đông A Sáng
  • Lượt đọc : 683
  • Kích thước : 0.38 MB
  • Số trang : 125
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 902
  • Số lượt xem : 3.583
  • Đọc trên điện thoại :
Gồm 74 chuyện:
1. Quên thù nhỏ, mưu việc lớn
2. Nuôi ba năm, dùng một giờ
3. Khéo chiều người
4. Chiếc dùi trong túi
5. Trương Lương nhặt giày
6. Không câu nệ
7. Phẩm hạnh và tài năng
8. Tin tưởng
9. Một cái giẫm chân
10. Hàn Tín lòn trôn
11. Một cách che lỗi
12. Ăn no uống say
13. Tiểu vào đống tro
14. Thử chồng
15. Nhầm ngựa
16. Trói gà
17. Nước bọt tự khô
18. Lấy ân trả oán
19. 100 chữ nhẫn
20. Mâm ngọc
21. Một cách giáo dục
22. Đem vải cho trộm
23. Tránh đường cho trộm
24. Giả lả
25. Nghe mà không nghe
26. Lén cho vay tiền
27. Nhận nhầm
28. Không biết là quan lớn
29. Sự trung thực
30. Bình rượu cúng
31. Nói tốt cho người
32. Một cách tránh họa
33. Hai cách xử lí
34. Tiểu nhân không ở đâu xa
35. Không biết xử trí
36. Không tự biện bạch
37. Không cử trộm làm quan
38. Không nên đổ dầu vào lửa
39. Chị em dâu
40. Vật cũng có số
41. Cháy tóc
42. Không phải chửi mình
43. Khăn yếm đàn bà
44. Nhớ càng thêm mệt
45. Hàng xóm và hàng dậu
46. Anh em và thửa ruộng
47. Cái đai vàng
48. Tiết kiệm và khoan dung
49. Thử sức chịu đựng
50. Nói leo
51. Suy luận
52. Bạn đồng song
53. 11 đời
54. Hoạn nạn và cách xuất xử
55. Làm chủ cái tâm
56. Khéo nhịn
57. Nhẫn nhục và dũng cảm
58. Đem thịt dê khao quân địch

.
59. Gốc của trăm việc
60. Phương pháp làm cho hết giận
61. Được thiên hạ và mất thiên hạ
62. Nhường một trăm bước
63. Chiếc vòng vàng
64. Mua nhà hàng xóm
65. Cái đầu đáng giá
66. Việc ai nấy làm
67. Không lâm trận
68. Hai chữ trung thứ
69. Nhà đông con cháu
70. Tha kẻ bớt xén
71. Đợi sáng hãy đi
72. Chúng sinh là Phật sẽ thành
73. Quan niệm về phúc đức
74. Ông lãng đãng