Trang chủ
Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học
Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học

Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học

Tác giả : Lê A

Số trang : 166

Lượt xem : 2.979

Lượt tải : 656

Lượt đọc : 908

Kích thước : 38.75 MB

Đăng lúc : 2 năm trước

Thể loại :

Giáo dục Giáo dục

Tải xuống (38.75 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học trên điện thoại

Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học – Lê A
Mục Lục :

Lời nói đầu.

Phần 1 : Chữ viết và chữ viết tiếng việt.

I. Khái lược về chữ viết.

II. Chữ viết tiếng việt.

Phần 2 : Dạy chữ viết ở tiểu học.

A. Dạy tập viết ở tiểu học.

B. Dạy chính tả ở tiểu học.

Có thể bạn sẽ thích