Trang chủ
Chúng Tôi
Chúng Tôi

Chúng Tôi

Tác giả : Yevgeny Zamyatin

Số trang : 201

Lượt xem : 274

Lượt tải : 38

Lượt đọc : 47

Kích thước : 0.86 MB

Đăng lúc : 2 tháng trước

Thể loại :

Tiểu Thuyết Phương Tây Huyền Bí – Giả Tưởng

Đọc trên điện thoại

Đọc Chúng Tôi trên điện thoại

Tất cả các cuộc cách mạng hiện đại trên thế giới đều đưa đến sự củng cố sức mạnh của nhà nước tập quyền. Ở thế kỷ XXVI, cuộc cách mạng Hai Trăm Năm đã biến nhà nước trong tiểu thuyết “Chúng tôi” của Yevgeny Zamyatin thành một bộ máy chinh phục và đàn áp. Mọi quyền riêng tư đã bị phá bỏ, sở hữu cá nhân không còn nữa, con người chỉ là những mã số sinh hoạt và lao động theo một bảng giờ bất biến. Yêu đương và giải trí, tình dục và hưởng thụ đều phải theo sự sắp đặt, quy định của nhà nước. Nghệ thuật được dùng để phục vụ cho mục đích tuyên truyền và áp chế. Giáo dục trở thành phương tiện nhồi sọ để biến con người thành công cụ. Nhân bản bị vứt bỏ hoàn toàn. Các giá trị người trở thành hòn đá thử vàng cho một thiết chế nhà nước…

Có thể bạn sẽ thích