Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo
Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

Tác giả : Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội

  • Số trang : 168
  • Lượt xem : 379
  • Lượt tải: 48
  • Đã đọc : 93
  • Kích thước : 4.07 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

Bao gồm 20 và một bài luyện tập tổng hợp, mô tả các tình huống khi làm việc tại Hàn Quốc
Sách dành cho xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Danh sách bình luận

Brand Slider