Chuyên Đề Học Tập Địa Lí 11 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Mai Phú Thanh
  • Lượt đọc : 105
  • Kích thước : 11.83 MB
  • Số trang : 46
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 39
  • Số lượt xem : 524
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Chuyên Đề Học Tập Địa Lí 11 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
Các em học sinh thân mến!

Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí không chỉ giúp học sinh có được những hiểu biết cơ bản về khoa học Địa lí, hình thành và phát triển năng lực địa lí, ứng dụng các kiến thức địa lí trong đời sống mà còn góp phần định hướng cho học sinh lựa chọn ngành nghề.

Sách Chuyên đề học tập Địa lí 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) dành cho học sinh yêu thích môn Địa lí và lựa chọn chuyên sâu về môn Địa lí trong trường học. Sách gồm ba chuyên đề:

Chuyên đề 1. Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á

Chuyên đề 2. Một số vấn đề về du lịch thế giới

Chuyên đề 3. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)

Nội dung của các chuyên đề giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu và tự trải nghiệm về lưu vực sông Mê Công và Uỷ hội sông Mê Công, vấn đề hợp tác hoà bình trong khai thác tài nguyên thiên nhiên, phát triển giao thông vận tải, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc phòng ở Biển Đông; Tài nguyên du lịch thế giới và Việt Nam, một số loại hình du lịch phổ biến và xu hướng phát triển du lịch trên thế giới, các định hướng phát triển du lịch Việt Nam, ngành nghề liên quan đến du lịch; Đặc điểm và tác động chủ yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế – xã hội trên toàn thế giới và một số xu hướng chính của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chúc các em tìm thấy niềm vui trong quá trình tìm hiểu sự phát triển kinh tế – xã hội và cách giải quyết các vấn đề phát triển bền vững trong thời đại 4.0 của từng quốc gia, khu vực được giới thiệu trong Chuyên đề học tập Địa lí 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo). Từ đó, các em sẽ có định hướng và lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, tham gia vào quá trình hội nhập của đất nước, trở thành những người công dân yêu nước, có trách nhiệm.

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách