Trang chủ
Chuyên Đề Học Tập Lịch  11 - Chân Trời Sáng Tạo
Chuyên Đề Học Tập Lịch  11 - Chân Trời Sáng Tạo

Chuyên Đề Học Tập Lịch 11 - Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Hà Minh Hồng

Số trang : 55

Lượt xem : 117

Lượt tải : 7

Lượt đọc : 23

Kích thước : 6.25 MB

Đăng lúc : 1 tháng trước

Thể loại :

Lớp 11 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Chuyên Đề Học Tập Lịch  11 - Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại

Lời nói đầu

Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 xác định Chuyên đề học tập nhằm “góp phần định hướng cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp”. Chuyên đề học tập lớp 11 gồm hai loại chuyên để hoạt động trải nghiệm thực tế và chuyên đề nâng cao kiến thức. Nội dung các chuyên đề hướng đến mục tiêu củng cố nền tảng và nâng cao những hiểu biết về giá trị lịch sử, văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giúp các em định hướng nghề nghiệp cụ thể và thiết thực hơn.

Sách Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) gồm 3 chuyên đề: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam; Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX; Danh nhân trong lịch sử Việt Nam. Mỗi chuyên đề thống nhất kết hợp trải nghiệm thực tế và nâng cao kiến thức qua các tuyến chính (Hình thành kiến thức mới) và tuyến phụ (Em có biết, tư liệu). Cấu trúc mỗi chuyên đề gồm 4 phần: Dẫn nhập, Hình thành kiến thức mới, Lắng nghe lịch sử và Luyện tập, Vận dụng. Sách sẽ giúp các em hiểu biết và nhận thức từng lĩnh vực chuyên sâu và độc lập, gắn với việc rèn luyện phẩm chất và năng lực môn học lịch sử.

Hi vọng sách Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) sẽ đồng hành cùng các em học sinh yêu thích môn Lịch sử và lựa chọn chuyên sâu về Sử học, với mong muốn mỗi chuyên đề sẽ tiếp thêm niềm tin và ngọn lửa để nuôi dưỡng niềm đam mê, mở ra chân trời sáng tạo mới trong học tập dưới mái trường phổ thông.

Chúc các em học tập tốt!

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích